Kaz. na “Śniadanie” – VI N. W. – Św. Józef – Patron Pracy

Kochani w Panu!

Dziś przypada w dniu 1 maja Wspomnienie Św. Józefa – Robotnika. Podziwiamy dziś w osobie św. Józefa cnoty – zalety, którymi go Bóg obdarzył i które wypracowywał w swoim ziemskim życiu będąc zarazem ojcem Świętej Rodziny w Nazarecie. Przypatrzmy się również niektórym cechom św. Józefa w kontekście swojej rodziny i naszej pracy wykonywanej ze względu na jej utrzymanie. 
Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie” – VI N. W. – Św. Józef – Patron Pracy

Kaz. na “Śniadanie”-V N.W.- Nowe Przykazanie

Drodzy w Jezusie!

Każdy z nas stara się żyć wg jakichś punktów odniesienia. Są nimi dla nas Przykazania Boże. Nie jest łatwo zachować te 10 Słów Boga w naszym życiu osobistym, zawodowym, społecznym, religijnym. Pan Jezus wypełniał i potwierdził swoim postępowaniem Dekalog. Uczynił jednak nowość – dał nam Nowe Przykazanie Miłości, które podwyższa “poprzeczkę” wymagań. Na ile jesteśmy w stanie je wypełniać, aby żyć zgodnie z Ewangelią? 
Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie”-V N.W.- Nowe Przykazanie

Kaz. na “Śniadanie” – IV N. W. – Dobry Pasterz

Drodzy w Panu!

Jesteśmy kolejny raz w kościele na Eucharystii. Przychodzimy, aby zasłuchać się w Słowo Boże. Jezus jest Najlepszym Pasterzem, który zna każdego z nas lepiej niż my znamy samych siebie. Jesteśmy, bo należymy do Jego Wielkiej Owczarni. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Pamiętamy dziś w naszych rozważaniach i modlitwach szczególnie o Pasterzach Kościoła: Papieżu, Biskupach, Kapłanach, ale również i o “Owcach – Barankach” należących do Owczarni Jezusa Chrystusa. 
Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie” – IV N. W. – Dobry Pasterz

Kaz. na “Śniadanie” – III N. W. – “Nowe Życie”

Drodzy w Panu Jezusie!

Dzisiejsze Słowo Boże jest obfite w refleksje nad życiem Apostołów, pierwszych wyznawców, nad ich postawami wobec Chrystusa w sytuacjach trudnych, gdzie trzeba przyznać się i zamanifestować wierność Jemu – Zmartwychwstałemu Panu. I my też bywamy w takich różnorodnych trudnych sytuacjach, w których nasza wiara w Boga jest wystawiana na próbę. Jak wtedy postępujemy, i czy pokonujemy zwycięsko nasze obawy, lęki spotykając się z negatywnymi opiniami ludzi “wierzących”, “niewierzących” – napastliwych? Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie” – III N. W. – “Nowe Życie”

Kaz. na “Śniadanie” – II N. W. – Niezgłębione Miłosierdzie Boga

Kochani w Panu Jezusie!

Dziś przeżywamy szczególny Dzień Pański – Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Nigdy nie pojmiemy tego tytułu Boga – Miłosierny. Nasz ludzki rozum jest zbyt ciasny i ograniczony, aby pojąć Boga i Jego logikę działania. Święto Bożego Miłosierdzia ustanowił i ogłosił uroczyście św. Jan Paweł II w 2000 r. Jezus – nasz Pan domagał się tego przez św. S. Faustynę Kowalską: 

“Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). “Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699). Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie” – II N. W. – Niezgłębione Miłosierdzie Boga

Kaz. na “Śniadanie” – Pan Jezus zmartwychwstał !

Drodzy Siostry i Bracia!

Chrystus Pan prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się uczniom. Zaświadczają o tym fakcie Ewangeliści. Ta najważniejsza dla nas prawda chrześcijańska płynąca od pustego grobu Chrystusa napełnia nas radością i nadzieją. Ci, którzy ujrzeli Jezusa po zmartwychwstaniu poszli powiedzieć o tym fakcie innym. Niechaj  każdego z nas ta prawda pobudza do składania świadectwa wiary.

Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie” – Pan Jezus zmartwychwstał !

Kaz. na “Śniadanie” – V Niedz. W. P. – Bóg nie jest “Aptekarzem”

Drodzy Siostry i Bracia!

Potrzeba każdemu stanąć w prawdzie przed Bogiem, innymi i samym sobą. Dziś w kontekście rozważań Słowa Bożego na V Niedzielę Wielkiego Postu zechciejmy przemyśleć, czy nie jesteśmy “Aptekarzami” w traktowaniu samych siebie i innych. Każdego dnia prosimy Boga o przebaczenie dla siebie, bo nikt z nas nie jest bez grzechu i również my winniśmy przebaczać innym ich przewinienia. Czy tak czynimy? Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie” – V Niedz. W. P. – Bóg nie jest “Aptekarzem”

Kaz. na “Śniadanie” – IV Niedz. W.P. – “Myślisz w nowym stylu” ?

Drodzy i kochani przez Pana Boga!

Rozpoczynamy dziś już IV Tydzień Wielkiego Postu. Myślę, że każdy z nas w tym świętym czasie przeżywa swoją duchowo – moralną ewolucję. Oby to było naszą życiową rzeczywistością. Po to są nasze postanowienia i wyrzeczenia, aby poprawić się z błędów i ulepszyć nasze kontakty z Bogiem i drugim człowiekiem. Dziś Pan Jezus przedstawi nam kolejny raz “Przypowieść o synu marnotrawnym” lub też o “Miłosiernym ojcu”. Zastanówmy się jako wierzący w Chrystusa jak odnosimy się do grzesznika? Wszyscy przecież jesteśmy grzeszący w większym lub mniejszym wymiarze.

Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie” – IV Niedz. W.P. – “Myślisz w nowym stylu” ?

Kaz. na “Śniadanie” – III NIEDZ. W. P. – “NA SERIO”?

Kochani w Jezusie!

Zdążamy powoli razem z Panem Jezusem do Jerozolimy. Będziemy przysłuchiwać się dziś Słowom Jezusa i wyciągać ważne wnioski. Usłyszymy zatem o “skostnieniu” wiary i zarazem o odważnym opowiedzeniu się za Mistrzem. Nie tylko chodzi o formalną przynależność do Jezusa i Kościoła, ale o życie na serio wg nauki Świętej Ewangelii.  Wszyscy doświadczamy “letniości” w naszej wierze. Bywa, że są ku temu powody zewnętrzne zniechęcające nas do trwania w żywej wierze, ale i powody wewnętrzne wynikające z naszego lenistwa i rozchwiania się naszej hierarchii wartości. 
Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie” – III NIEDZ. W. P. – “NA SERIO”?

Kaz. na “Śniadanie” – II Niedz. W. P. – “Twój Tabor”

Kochani w Panu!

Nie ma człowieka, który nie miałby jakiś problemów. Każdy z własnego doświadczenia potwierdzi to zdanie. Jedni przeżywają trudne chwile z powodu utraty zdrowia, inni mają problemy z pracą, której wciąż poszukują i nie znajdują; jeszcze inni przeżywają trudności w komunikacji w rodzinie lub z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami. Można byłoby wyliczać problemy w niekończącej się liście. Dziś Pan Jezus w swoim Słowie zabiera nas razem z Apostołami: Piotrem, Jakubem i Janem na Górę Tabor. Zastanówmy się co nam chce przekazać?
Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie” – II Niedz. W. P. – “Twój Tabor”

Twój techniczny przegląd duszy!