hosted by Aukcje.FM

sobota, 23 sierpnia 2014

Lekcja pokory

Drukuj PDF

Pan Jezus daje nam siebie za przykład: "Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem".

"Przyjdź Duchu Święty i napełnij serca swoich wiernych"...

Drukuj PDF

1."Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci, Przyjdź jak ślepemu wzrok, Przyjdź jako moc mej słabości, Weź wszystko, co moje jest.

3. Przyjdź jako źródło pustyni, Mocą swą do naszych dusz, O, niech Twa moc uzdrowienia, Dotknie, uleczy mnie już.

ProfilGrzesznicy

Chcesz dodawać komentarze, bez przepisywania CAPCHy?
- Zarejestruj się i dołącz do grzeszników :-)

"Trzeba czasem odważyć się pójść także w tym kierunku, w którym dotąd jeszcze nikt nie poszedł..."
- Jan Paweł II