Kaz. na “Śniadanie”- XVIII N – “Prowizorka życia” ?

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!

W XVIII Niedzielę spotykamy się z Jezusem, aby przemyśleć jaki jest nasz stosunek do dóbr, które posiadamy? Czy nie jest to zwyczajna prowizorka życia? Istnieją jak wiemy wartości wyższe i te niższe, dzięki którym mamy zapewnione zaspokojenie podstawowych potrzeb do życia. Często te podstawowe potrzeby są przez nas wyżej traktowane niż wartości wyższe np: rozwój naszej osobowości, charakteru. Chwalimy się przed innymi, że nam się lepiej powodzi, że mamy bogate domy, auta, pękate konta w bankach, markowe stroje i uważamy się wtedy za lepszych od innych. Czy to jest nasza poprawna postawa? Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie”- XVIII N – “Prowizorka życia” ?

Kaz. na “Śniadanie”- XVII N – Proście…

Drodzy w Jezusie!

W XVII Niedzielę Słowo Boże poucza nas o postawie Abrahama i Apostołów wobec Boga. Jak zwracać się do Niego z różnymi prośbami? Pan Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze nasz, która zawiera 7 próśb skierowanych bezpośrednio do Boga. Jest to najpiękniejsza modlitwa, która łączy wszystkich wierzących w Chrystusa niezależnie od przynależności do wyznania chrześcijańskiego. Tę modlitwę wymawiamy codziennie w pacierzu i w Eucharystii. 

Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie”- XVII N – Proście…

Kaz. na “Śniadanie”- XVI N – Goście ?

Drodzy w Panu Jezusie!

Jesteśmy ponownie w XVI Niedzielę na gościnie u Jezusa. Kościół to przecież nasz Dom do spotkań i rozmów z Jezusem. Pan cieszy się każdym z nas, bo jesteśmy obecni na Eucharystii z Nim i rozwijamy więzi wiary z innymi. Dziś rozważmy na Eucharystii sprawę gościny. Wysłuchamy na powyższy temat Słowa Bożego.  Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie”- XVI N – Goście ?

Kaz. na “Śniadanie”- XV N – Samarytanin pomógł ?

Drodzy w Panu!

Dobrze znamy powiedzenie, że: “Pieniądze szczęścia nie dają”. Czy tak jest w rzeczywistości? Przecież pieniądze służą pomnażaniu naszego dobra. Zdarza się często, że my służymy bardziej pieniądzom niż bliźnim. Tworzymy często z pieniędzy bożka gromadząc złotówki, dolary, czy euro. Jaki ma to związek z dzisiejszym Słowem Jezusa o Samarytaninie dowiemy się po jego wysłuchaniu.  Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie”- XV N – Samarytanin pomógł ?

Kaz. na “Śniadanie”- XIV N – Jestem uczniem

Drodzy w Chrystusie!

W XIV Niedzielę Słowo Boże skłania nas do przemyślenia naszej misji ewangelizacyjnej w świecie. Pan Jezus oprócz ustanowienia Apostołów powołuje również 72 uczniów. To symboliczna liczba, która obejmuje każdego z ochrzczonych. Jak wypełniam jako uczeń Jezusa ten plan w swoim codziennym życiu? Jak często mam kontakt z moim Mistrzem Jezusem i konsultuję z Nim swoje plany, poczynania? Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie”- XIV N – Jestem uczniem

Kaz. na “Śniadanie”- XIII N – Jak iść za Jezusem?

Drodzy – Siostry i Bracia!

Przychodzimy do kościoła z różnych ważnych przyczyn – motywacji. Jakość naszego uczestniczenia w Liturgii jest właśnie zależna od tych motywacji. Można przecież uważać siebie za pobożnych katolików a postępowanie na co dzień nie będzie potwierdzało tej pobożności. Często tak bywa. W XIII Niedzielę Pan Jezus ukazuje nam jak mamy za Nim iść, aby było to zgodne z Jego wolą i rozszerzaniem Królestwa Bożego?
Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie”- XIII N – Jak iść za Jezusem?

Kaz. na “Śniadanie”- XII N – Bierzesz krzyż ?

Kochani w Panu!

Słyszymy lub sami zadajemy pytania: Jak się nazywasz? Jakie masz wykształcenie – zawód ? Kim jesteś? Gdzie mieszkasz? Jakich masz przyjaciół? Co lubisz? Jakie masz hobby? Co sprawia Ci przyjemność? Jaki masz samochód? marzenia? zmartwienia? Na te pytania bardzo szybko możemy odpowiedzieć. Są jednak trudniejsze pytania, które zobowiązują np: Kogo najbardziej kochasz? W XII Niedzielę Pan Jezus stawia nam takie samo pytanie jak Apostołom: “Kim ja dla Was jestem”? To pytanie jest bardzo trudne. Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie”- XII N – Bierzesz krzyż ?

Kaz. na “Śniadanie”-XI N-“Ja jestem grzeszna/y ?

Drodzy Siostry i Bracia!

W XI Niedzielę spotykamy się, aby kontynuować nasze rozważania dotyczące Miłosierdzia Boga i na ile skutecznie to Miłosierdzie czynimy aktualnym w naszym życiu. Często bywa, że człowiek wykształcony i bardzo wysoko postawiony w hierarchii władzy czuje się jak “niepokalanie poczęty” – nieskazitelny – bezgrzeszny. Dziś będziemy się przyglądać postawie życiowej: króla Dawida, faryzeusza Szymona, kobiety – prostytutki, Pana Jezusa. Bądźmy nie tylko obserwatorami, ale naśladujmy postawę: Dawida, nawróconej grzesznicy i Pana Jezusa.  Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie”-XI N-“Ja jestem grzeszna/y ?

Kaz. na “Śniadanie”- X N – Wskrzeszenia ?

Kochani w Panu!

Trwamy w “Roku Miłosierdzia”. Warto zastanowić się na ile każdy z nas upodobniony jest do Miłosiernego Jezusa. Bardzo łatwo jest głosić prawdy o miłosierdziu. W praktyce najlepiej sprawdzamy na ile to miłosierdzie Boże jest obecne w naszym działaniu? Świadectwo jest najważniejsze. Dziś w Słowie Bożym dowiemy się o miłosiernym działaniu proroka Eliasza i Pana Jezusa.  Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie”- X N – Wskrzeszenia ?

Kaz. na “Śniadanie”- IX N – Bóg kocha Wszystkich

Drodzy w Panu Jezusie!

Jesteśmy obecni na Uczcie Eucharystycznej. Pochodzimy z różnych rodzin, środowisk kultury – każdy ze swoją historią życia. Bóg jest Ojcem kochającym i ogarniającym Wszystkich. Zazwyczaj ludzie krytycznie i krzywdząco oceniają innych. Takie oceny  są wynikiem ich niedorozwoju duchowego i osobowościowego. Z Ewangelii dowiadujemy się o uzdrowieniu sługi setnika – poganina tzn. nie należącego do narodu wybranego. Jak my odnosimy się do ludzi innej kultury, historii, wiary ?

Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie”- IX N – Bóg kocha Wszystkich

Twój techniczny przegląd duszy!