Kaz. na “Śniadanie”- IX N – Bóg kocha Wszystkich

Drodzy w Panu Jezusie!

Jesteśmy obecni na Uczcie Eucharystycznej. Pochodzimy z różnych rodzin, środowisk kultury – każdy ze swoją historią życia. Bóg jest Ojcem kochającym i ogarniającym Wszystkich. Zazwyczaj ludzie krytycznie i krzywdząco oceniają innych. Takie oceny  są wynikiem ich niedorozwoju duchowego i osobowościowego. Z Ewangelii dowiadujemy się o uzdrowieniu sługi setnika – poganina tzn. nie należącego do narodu wybranego. Jak my odnosimy się do ludzi innej kultury, historii, wiary ?

Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie”- IX N – Bóg kocha Wszystkich

Kaz. na “Śniadanie”- Urocz. Bożego Ciała

Kochani w Panu !

Pamiątkę ustanowienia Eucharystii obchodzi Kościół w Wielki Czwartek. Wtedy koncentrujemy się na Eucharystii jako na pamiątce śmierci, zmartwychwstania i zapowiedzi ustanowienia Ofiary. Uroczystość Bożego Ciała skupia nas na Eucharystii jako na uczcie i trwałej obecności w Najświętszym Sakramencie. Od XIII wieku Kościół ustanowił osobną Urocz. Bożego Ciała, aby za ten niezwykły dar Eucharystii uroczyście i publicznie Chrystusowi dziękować.  Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie”- Urocz. Bożego Ciała

Kaz. na “Śniadanie” – Urocz. Trójcy Przenajświętszej

Kochani w Panu!

Dziś w naszych rozważaniach staramy się w jakimś stopniu zrozumieć Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Tajemnica to coś, co wykracza poza ludzki rozum i jest nie do pojęcia analitycznie i teologicznie. Jest takie opowiadanie o św. Augustynie, który chciał zgłębić Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Kiedy szedł brzegiem morza spotkał chłopca, który przelewał wodę z morza do małego dołka na plaży. Zaciekawiony spytał dziecko, czy chce przelać morze do tego małego dołka? Chłopiec odpowiedział: “Prędzej ja w tym małym dołku zmieszczę morze, niż Ty w swoim małym rozumie pojmiesz Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej”. 
Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie” – Urocz. Trójcy Przenajświętszej

Kaz. na “Śniadanie”- Urocz. Piędziesiątnicy – “Żyj Duchem Świętym”

Drodzy w Chrystusie !

“Chcemy patrzeć, chcemy słuchać, ześlij Panie swego Ducha! Jego światło, Jego tchnienie, niech wypełni całą ziemię”. Dziś w Urocz. Zesłania Ducha Świętego rozpoczynamy nasze rozważanie słowami modlitwy hymnu z XIX Spotkania Młodych w Lednicy. Kim jest Duch Święty, który w postaci “języków jakby z ognia” zstąpił na Apostołów w Wieczerniku? Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie”- Urocz. Piędziesiątnicy – “Żyj Duchem Świętym”

Kaz. na “Śniadanie” – Wniebowstąpienie Pańskie – “Chcę być też w niebie”

Kochani w Panu!

W dzisiejszą Uroczystość Wniebowstąpienia przychodzimy do Jezusa, aby nam wskazał kim jesteśmy i dokąd idziemy? To On nasz Pan pomaga nam odkryć naszą tożsamość i wskazuje nam kierunek drogi naszego życia. Jezus “wśród radości wstępuje do nieba”. Idzie nam przygotować miejsce u Ojca. Nie pozostawia nas samym sobie, ale daje nam obietnicę Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Ducha Pocieszyciela, który będzie nas umacniał, oświecał, pomagał lepiej zrozumieć tajemnicę Chrystusa. Zechciejmy się razem z Apostołami “zapatrzeć” w niebo. 

Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie” – Wniebowstąpienie Pańskie – “Chcę być też w niebie”

Kaz. na “Śniadanie” – VI N. W. – Św. Józef – Patron Pracy

Kochani w Panu!

Dziś przypada w dniu 1 maja Wspomnienie Św. Józefa – Robotnika. Podziwiamy dziś w osobie św. Józefa cnoty – zalety, którymi go Bóg obdarzył i które wypracowywał w swoim ziemskim życiu będąc zarazem ojcem Świętej Rodziny w Nazarecie. Przypatrzmy się również niektórym cechom św. Józefa w kontekście swojej rodziny i naszej pracy wykonywanej ze względu na jej utrzymanie. 
Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie” – VI N. W. – Św. Józef – Patron Pracy

Kaz. na “Śniadanie”-V N.W.- Nowe Przykazanie

Drodzy w Jezusie!

Każdy z nas stara się żyć wg jakichś punktów odniesienia. Są nimi dla nas Przykazania Boże. Nie jest łatwo zachować te 10 Słów Boga w naszym życiu osobistym, zawodowym, społecznym, religijnym. Pan Jezus wypełniał i potwierdził swoim postępowaniem Dekalog. Uczynił jednak nowość – dał nam Nowe Przykazanie Miłości, które podwyższa “poprzeczkę” wymagań. Na ile jesteśmy w stanie je wypełniać, aby żyć zgodnie z Ewangelią? 
Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie”-V N.W.- Nowe Przykazanie

Kaz. na “Śniadanie” – IV N. W. – Dobry Pasterz

Drodzy w Panu!

Jesteśmy kolejny raz w kościele na Eucharystii. Przychodzimy, aby zasłuchać się w Słowo Boże. Jezus jest Najlepszym Pasterzem, który zna każdego z nas lepiej niż my znamy samych siebie. Jesteśmy, bo należymy do Jego Wielkiej Owczarni. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Pamiętamy dziś w naszych rozważaniach i modlitwach szczególnie o Pasterzach Kościoła: Papieżu, Biskupach, Kapłanach, ale również i o “Owcach – Barankach” należących do Owczarni Jezusa Chrystusa. 
Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie” – IV N. W. – Dobry Pasterz

Kaz. na “Śniadanie” – III N. W. – “Nowe Życie”

Drodzy w Panu Jezusie!

Dzisiejsze Słowo Boże jest obfite w refleksje nad życiem Apostołów, pierwszych wyznawców, nad ich postawami wobec Chrystusa w sytuacjach trudnych, gdzie trzeba przyznać się i zamanifestować wierność Jemu – Zmartwychwstałemu Panu. I my też bywamy w takich różnorodnych trudnych sytuacjach, w których nasza wiara w Boga jest wystawiana na próbę. Jak wtedy postępujemy, i czy pokonujemy zwycięsko nasze obawy, lęki spotykając się z negatywnymi opiniami ludzi “wierzących”, “niewierzących” – napastliwych? Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie” – III N. W. – “Nowe Życie”

Kaz. na “Śniadanie” – II N. W. – Niezgłębione Miłosierdzie Boga

Kochani w Panu Jezusie!

Dziś przeżywamy szczególny Dzień Pański – Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Nigdy nie pojmiemy tego tytułu Boga – Miłosierny. Nasz ludzki rozum jest zbyt ciasny i ograniczony, aby pojąć Boga i Jego logikę działania. Święto Bożego Miłosierdzia ustanowił i ogłosił uroczyście św. Jan Paweł II w 2000 r. Jezus – nasz Pan domagał się tego przez św. S. Faustynę Kowalską: 

“Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). “Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699). Czytaj dalej Kaz. na “Śniadanie” – II N. W. – Niezgłębione Miłosierdzie Boga

Twój techniczny przegląd duszy!