Kaz. na „Śniadanie” – Pokłoń się Maleńkiemu z Królami

Drodzy w Jezusie!

Przychodzimy dziś złożyć Pokłon Maleńkiemu Jezusowi wraz z Królami – Mędrcami. Razem też z nimi mamy iść do naszych Środowisk zamieszkania, pracy i ogłaszać Prawdę, że Maleńki Jezus jest naszym i Wszystkich Bogiem i Prawdziwym Doskonałym Człowiekiem. Pragnie dla Wszystkich Dobra i do Niego mają prawo Wszyscy przyjść. On Jedyny Pan – choć Maleńki obdarza tym, co nam najbardziej w życiu potrzebne. 

 

1. Św. Mateusz Ewangelista widzi w narodzeniu Jezusa w Betlejem zapowiedź spełnienia obietnic danych Królowi Dawidowi. Przez Proroka Natana zapowiada, że Bóg wybuduje Królowi Dom, ale nie dosłownie, bo chodzi o Rodzinę Dawida:  „Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki” – mówi Bóg Dawidowi przez Natana. Ta właśnie zapowiedź spełnia się w chwili narodzin Jezusa. Tyle że, jak pokażą dalsze wydarzenia, Jezus nie będzie królem ziemskim, a  i jego królestwo nie będzie miało granic. Jezus zostanie królem w niebie. Jak powie to podczas przesłuchania przed Sanhedrynem, będzie siedział po prawicy Boga. Czyli jest następcą tronu w Niebie. A Dobrą Nowinę o Jego królestwie Apostołowie będą mieli za zadanie zanieść wszystkim narodom (takim poleceniem kończy się Ewangelia Mateusza)

2. Mędrcy przybyli za gwiazdą, która im się ukazała. Byli oni nie wróżbitami – magami zajmującymi się magią, ale naukowcami na tamte czasy. Badali ruchy „ciał niebieskich”, a zatem można powiedzieć, że zajmowali się Astronomią i Metafizyką. Przybywając do Maleńkiego Jezusa, Maryi i Józefa złożyli dary – złoto, kadzidło i mirrę, choć różnie się ich znaczenie wyjaśnia, raczej nie mają tu znaczenia symbolicznego. Chodzi ogólnie o cenny dar, jaki złożyli Mędrcy Jezusowi. Ale jeśli ktoś chce może interpretować tak: złoto to znak królewskiej godności Jezusa, kadzidło to symbol boskości, a mirra to zapowiedź  Jego śmierci na krzyżu. Albo inaczej, można je potraktować jako dary, które człowiek ma złożyć Bogu:  złoto wskazuje na ludzka miłość, kadzidło na tęsknotę, a mirra na bóle – cierpienia.

3. Ewangelia Uroczystości Objawienia Pańskiego przypomina, że dzieło Chrystusa ma objąć wszystkich ludzi. Poganie też są uczestnikami Królestwa. Rodzi się pytanie o naszą misyjność wobec tych, którzy Chrystusa nie znają, ale i tych, którzy – na razie – możliwość zbawienia przez Niego świadomie lekceważą i odrzucają.
 Postawa mędrców uczy nas, że dla spotkania z Bogiem, warto podjąć spory wysiłek i On się zawsze opłaca dla innych i dla nas. Bywa też często tak, że prowadząca nas do Boga „gwiazda” często zdaje się zanikać, ale wciąż ją należy odszukiwać i brać azymut na Boga i Maryję, bo Ona Niepokalana prowadzi nas zawsze do Jezusa i wcale Go nie przesłania. 
4. Trzeba też nam zwrócić baczną uwagę na ukryte intencje Heroda. Chciał on za „wszelką cenę” poznać miejsce przebywania Jezusa nie po to, żeby oddać Mu pokłon, ale żeby Go zabić – unicestwić Boże plany zbawienia. Nie można pozwolić jeśli tylko rozeznamy, że „ktoś” wobec nas, wobec naszych bliskich ma złe – „nieszlachetne” zamiary, aby mu udzielać jakichkolwiek informacji. Wszystkie te trudne sprawy podobnie jak Maryja mamy chować w swym sercu i oddawać je Bogu – Jezusowi przez Serce Niepokalanej Matki.  Owocnego Przeżywania Uroczystości Trzech Króli. Bądźmy Misjonarzami w naszych najbliższych i dalszych Środowiskach i Głośmy Prawdę o Narodzeniu Maleńkiego Boga – Człowieka. Roznośmy Radość, Pokój, Miłość. Bądźmy Świadkami Cywilizacji Jezusa. Życzę Wszystkim Ziomkom – Najlepszego 🙂

Dodaj komentarz