Aneks do Spowiedzi Generalnej

Mam w Panu Jezusie nadzieję, że tym Wpisem dotyczącym Sakramentu Pojednania pomogę moim i nie tylko Penitentom chcącym dobrze przygotować się do Spowiedzi Generalnej. Poniżej wszystko dokłanie przedstawiłem gdzie dalej szukać Przewodnika na mojej stronie? Przypomnę, że należy wpisać w Wyszukiwarkę: Przewodnik do Spowiedzi Generalnej I, II, III, dla duchownych IV i V. Jeśli chodzi o Przegląd Techniczny Duszy należy wejść w Ebook i wyszukać: „Grzechy Współczesne – Uzależnienia i Grzechy Przodków”. Życzę Wam Bożej Analizy swego życia. Niech Duch Święty Was przeprowadza przez kolejne wcześniejsze Wasze życie.

Podobny obraz

I. Moje Końcowe Refleksje i Wskazówki dla Wszystkich, niezależnie od rozwoju duchowego…

W zakończeniu niniejszej publikacji nie zamieszczę swojego Świadectwa o Matce Bożej Niepokalanej ze względu na fakt, że w 2012 r. napisałem całą pozycję mojego Świadectwa i zamieściłem na stronie www.grzechy.com w Ebook pt: „Mariologia dla każdego”. Tam odsyłam Czytelnika jeśli jest zainteresowany moimi duchowymi doświadczeniami. Chciałbym, aby Czytelnicy poprzez tę ewangelizacyjną publikację skorzystali również duchowo, psychologicznie i dlatego zdecydowałem się, aby w zakończeniu jako „Dodatek” zamieścić mój wypracowany od 2009 r „Przewodnik do Spowiedzi Generalnej”, który znajdziemy też na stronie www.grzechy.com kiedy wpiszemy w wyszukiwarkę na na mojej internetowej stronie tytuł: Przewodnik do Spowiedzi Generalnej I, II, III.

Na podstawie moich doświadczeń spowiednika muszę jednak wprowadzić pewne uzupełnienie do niżej zamieszczonego Duchowego Przewodnika do Spowiedzi Generalnej. Osobom, które do mnie się zgłaszają po miesięcznym przygotowaniu do spowiedzi tłumaczę bezpośrednio lub telefonicznie, aby uwzględniły zranienia odkąd pamiętają z dzieciństwa, młodości i z późniejszych lat, aby je wypisały najlepiej na kartce i opowiedziały – wyznały przed Jezusem a po spowiedzi jeśli nie mają „diabelskiej choroby” – skrupułów, aby kartki spaliły. Jako spowiednik przez godzinę i więcej, bo czasami nawet 4 godziny towarzyszę danemu penitentowi, aby mógł wyznać te przeszłe traumy jemu wyrządzone i wtórnie, które to krzywdy też uczynił innym i zarazem sobie. Na zranieniach nieprzebaczonych sobie, innym i często też Panu Bogu zrobił sobie „macki” Szatan. Po przygotowaniu tych zranień dopiero może zabrać się do przygotowania i wyznania grzechów z przeszłości, często zatajonych lub ze wstydu niewypowiedzianych precyzyjnie przed spowiednikiem. Ten Rachunek Sumienia jest bardzo istotny, aby stanąć w Prawdzie, którą jest sam Pan Jezus Miłosierny. Te refleksje nad swoim życiem mają być zrobione od I Komunii św. aż do dzisiejszego dnia Spowiedzi Generalnej. Chodzi tutaj o jakość naszych poprzednich spowiedzi. Mamy przeanalizować, czy zachowane było 5 warunków Dobrej Spowiedzi św., czyli czy nie były one świętokradcze? Przechodzimy dopiero później do dalszych wskazań z Przewodnika do Spowiedzi Generalnej i analizujemy poprzednie nasze życie i wykroczenia – grzechy popełnione przeciw Bogu , innym i również przeciw samemu sobie. Często moim penitentom zadaję miesięczną pokutę, która polega na modlitwie Różańcem, Koronką do Bożego Miłosierdzia za tych, którzy nas skrzywdzili i zostawili nam „krwawe rany” i za tych, których my wtórnie skrzywdziliśmy. W tym czasie, w tych intencjach przyjmujemy też Jezusa Miłosiernego w Komunii św. Chodzi o wyjednanie przebaczenia sobie, innym i Panu Bogu. Niektórzy zamawiają u mnie Msze św. tzw. „Nowenny Rodzinne – Osłonowe”, czyli Eucharystie 9 – dniowe. W tym czasie dziadkowie i rodzice modlą się i przyjmują Pana Jezusa w Komunii św. za dzieci – wnuków, a dzieci za rodziców i dziadków. Dodatkowo odmawiają w okresie trwania „Mszy św. – Nowenny” adekwatną do swych przeżyć często traumatycznych jedną część Różańca lub Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Często również bywa, że osoby, które porobiły nam krzywdę, lub my ich skrzywdziliśmy już nie żyją i są już w wieczności, a brak jeszcze z naszej strony przebaczenia! W takich trudnych przypadkach sprawuję „Nowennową Eucharystię” za żyjących i za zmarłych do 3 pokolenia, czyli do pradziadków. Jestem „święcie” przekonany, że te ekspijacyjne Msze św. wyjednują zmarłym odkupienie ich win zaciągniętych przez ich grzeszne życie i choć odbyli spowiedź św. przed śmiercią i zostali namaszczeni sakramentalnie to te winy zalegają wobec Boga i ludzi. Dokonuje się jak wcześniej to zaznaczyłem nasze przebaczenie zmarłym krzywd i niesprawiedliwości, które popełnili wobec nas w czasie swojego ziemskiego życia. Myślę, że nie każdy duchowny zrozumie to, co tu napisałem, bo tego nie uczyłem się w seminarium duchownym. Osoby, które chciałyby zamówić takie Eucharystie – Nowenny powinny udać się najlepiej do zakonników! Jako duchowny formowany przez Misjonarzy Ducha Świętego polecam chętnym osobom borykającym się z trudnościami i jednością w rodzinach: Ojców Franciszkanów, Ojców Benedyktynów, Wspólnotę Jerozolimską, Księży Salezjanów i innych. Kiedy ktoś według mojego Przewodnika dokonuje rozrachunku ze sobą wtedy, gdy jest niemożliwa ta spowiedź u mnie też polecam zazwyczaj zakonników. Bywa też, że przy Spowiedzi św. są zakłócenia „diabelskie”, bo takie przypadki osób zniewolonych też spowiadam i stąd to moje zalecenie penitentowi, aby udał się do zakonników i tam wyznał zranienia i grzechy w czasie Generalnej Spowiedzi i poprosił o modlitwę o uwolnienie od zła i uzdrowienie wewnętrzne oraz o duchowe prowadzenie! Myślę, że jasno przedstawiłem w tej przedmowie to, co jest bardzo istotne i przygotowałem Czytelnika do analizy swego dotychczasowego życia według mojego Przewodnika do Spowiedzi Generalnej. Dodam jeszcze, że po tych duchowych zabiegach i ćwiczeniach dochodzi do lepszej jedności – komunikacji w rodzinach poprzez te osoby, które podejmują się bardzo trudnych „duchowych operacji”. Życzę Wszystkim Szczęść Boże i trwałych duchowo – psychologicznych i społecznych przemian.

P. S.

Dodaję do tego Aneksu wypowiedz O. Adama Wyszyńskiego OP:

Dodaj komentarz