Kaz. na Śniadanie – III N Adwentu – Wychodzę poza horyzont doczesności

Kochani w Panu Jezusie!

„Świat schodzi na psy”. Lepiej to już było. Teraz może być tylko gorzej. Taki pesymizm ma swoje podstawy w życiu niejednego człowieka, w tym i wierzącego w Chrystusa. Czytania dzisiejsze III Niedzieli Adwentu dają nam jednak podstawy nadziei – optymizmu Bożego i ludzkiego.

I. Prorok Iz 35, 1-6 a. 10 działał w ważnym okresie kiedy Izrael pobity przez Asyryjczyków uległ zagładzie. Prorok Izajasz daje jednak nadzieję na lepsze. Izraelici przeżywają depresję i narzekają pytając – jak Bóg mógł dopuścić do tej tragedii? Bóg jednak dopuszcza tę udrękę na naród izraelski przez najazd Asyryjczyków, ponieważ Jego Lud, który zawarł z Nim Przymierze na Synaju okazał się niewierny swoim przyrzeczeniom, które dawał po przyjęciu Dekalogu. Gdy Lud Izraelski nie przestrzega Prawa Bożego wtedy Bóg cofa swój „Parasol Ochronny Błogosławieństw”. „Judo popełniasz wiele grzechów, wiele w tobie nieporządków, ale kiedyś nadejdzie dzień, kiedy twoi wrogowie upadną a zostaniesz wtedy wywyższony i oczyszczony”…

Bóg przez Izajasza zapowiada, że: „Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach, osiągną radość i szczęście”. A zatem po dniach klęski nadejdzie czas pokoju i szczęścia. 

II. Pan Jezus w Ew. wg Mt 11, 2-11 poucza, że Królestwo Boże zdobywają „Gwałtownicy”. Co to znaczy dziś dla nas? Bóg nie pragnie ludzkich ułomności, chorób i cierpień. Bóg nie chce dla nas niesprawiedliwości i jakiejkolwiek krzywdy. Wszystkie dzisiejsze Słowa usłyszane przez nas od Boga zapowiadają i kierują nas na „Patrzenie Optymistyczne” – zdobywanie Królestwa Bożego – tu i teraz, ale nie przemocą i na siłę! Nie wolno nikogo na siłę przymuszać do przyjmowania Chrystusa i Jego nauki! Historia i tzw. „Białe Plamy” KK tego nas dziś uczą! Przypomniał o tym w przeszłości św. Jan Paweł II. Nikogo nie można zmusić do szczęścia – zbawienia jak to chcieli niejednokrotnie uczynić chrześcijanie i to nie tylko katolicy! Tak nigdy więcej być nie może! Chrystus tego nie chce! Możemy być „Gwałtownikami” w przybliżaniu innym Królestwa Bożego działając wg celów Wspólnot, do których przynależymy m. in. np:

III Możemy realizować Nową Ewangelizację poprzez Wspólnoty działające przy Parafii: 

 • Ministranci, Lektorzy,
 • Caritas,
 • Koło Żywego Różańca,
 • Grupa AA,
 • Kręgi Oazy Rodzin,
 • Kręgi Domowego Kościoła,
 • Rada Parafialna,
 • Harcerstwo
 • Dyskusyjny Klub Filmowy.

lub poprzez Wspólnoty działające poza Parafią np:

 • Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa, https://www.youtube.com/watch?v=IcxU6yx3wJQ  https://www.youtube.com/watch?v=sgbt493geX0
 • Rycerstwo Niepokalanej,
 • Stowarzyszenie Królowej Polski,
 • Grupę Mamre i inne…

Szczęść Wam Boże! Bądźmy „Gwałtownikami” dla ZDOBYWANIA  Królestwa Bożego tu i teraz! Zdobywajmy je dla siebie i innych Sióstr i Braci. 

 

 

Dodaj komentarz