Kaz. na Śniadanie XXXIV N Chrystusa Króla

Drodzy w Panu Jezusie i w Sercu Niepokalanej Matki!

Ze względu na moją prawą rękę zamieszczę teraz Cykl Wierszy od Madzi. Jak na Uroczystość Chrystusa wypada, aby każdy z nas był ofiarowany Panu Jezusowi Królowi Wszechświata Przez Niepokalane Serce Maryi Panny. Taki był też zawsze za życia św. Jan Paweł II oddany Matce. Ten Święty i Inni Święci mawiali Jej Niepokalanej codziennie Totus Tuus 🙂 I my też tak czyńmy a wygramy Życie to tutaj na ziemi i przyszłe w Niebie. 

Apostoł Wiary,,
Byłeś prawdziwie Chrystusowym Apostołem
W prosty zrozumiały sposób
Objawiałeś nam Boże Miłosierdzie.
Pokazałeś jak wierzyć odważniej
Nie wstydzić się swej wiary.
Otworzyłeś nam oczy
Na wielką miłość Maryi.
Nauczyłeś miłości do drugiego człowieka,
Ty Ojcze Święty swoją postawą
Dawałeś nam nieustanną lekcję
Pokory , szacunku i wiary .
Uświadomiłeś nam , że Bóg jest
Dobry , miłosierny i łaskawy i że
Przebaczać nie musi być trudno.
2 ,,Wołanie Jana Pawła,,
Stoisz
W oknie Domu Bożego
W rękach
Trzymasz różaniec
Wołasz
Do nas
Z nieba wysokiego
Odmawiajcie
Odmawiajcie
Codziennie różaniec
On siłą
W zwątpieniu
On mocą
W strapieniu.
Módlcie się do Matki
Módlcie się Ona was wysłucha.
3,, kim jesteś,,
Kim jesteś dla mnie ?
Źródłem mądrości
Prawdy zdrojem
Radością wielką
Ojcem kochanym
Papieżem niezapomnianym.
Kim jesteś?
Człowiekiem Wielkiej wiary
Skarbnica modlitwy
Orędownikiem prawdy.
Przyjacielem wspaniałym.
Kim jesteś
Kim jesteś dla mnie ?
Papieżem ukochanym !
4,, szukałam Ciebie,,
Szukałam Ciebie
W szczytach gór
Szukałam Ciebie
W błękicie jeziora
Szukałam Ciebie
Na jasnej Górze
Szukałam Ciebie
Pośród ludzi biednych
I tych co domu nie mają.
Szukałam Ciebie Ojcze Święty
Bo cię potrzebowałam
Potrzebowałam
Twej siły miłości
Wiary której tyle Miałeś
Potrzebowałam
Twej troski i wsparcia
Potrzebowałam
Cię w chorobie
Gdy wszyscy mnie opuścili
Szukałam– Znalazłam
Potrzebowałam– Dostałam.
5,,Karol Wojtyła nasz rodak,
Który został Papieżem
Stał się
Duchowym Przewodnikiem
Całego ludu Bożego
On swoją wiarą nadzieją
Pokrzepiał serca nasze.
Był fundamentem jedności
Budowniczym pokoju
Lekarzem serc naszych.
Był latarnia oświetlające
Drogę do Boga Ojca
Był drogowskazem
Wskazującym nam drogę prawdy.
6,, Mój nauczyciel,,
Janie Pawle
Otworzyłeś mi
Oczy i serce
Na wielką miłość Maryi
Moje życie — stało się
Radośniejsze , szczęśliwsze , spokojniejsze.
Nie lękam się
Bo wiem , że Maryja Matka
Swą opieką mnie otacza
A ty
Jesteś pośrednikiem który za nami
U Matki wstawia się.
7,,Słowa Twoje,,
Słowa Twoje
– Były chlebem
Który posilał nas.
Nauki woda
– która poiła nas.
Miłość Twoja
-Była jak słońce
I ogrzewała nad.
8,,To co pozostawiłeś,,
Zostawiłeś nam swoje słowa
Zmieniłeś na lepsze
Życie niejednego z nas.
Cały świat Cię szanował
Płakał Polski naród
Płakała Polska ziemia
Bo odszedł najznakomitszy
Z Jej Synów
Odszedł Jan Paweł 2
Papież –Polak.

Dodaj komentarz