Grzech Pychy

 

a) Objawy – to wielkie nieszczęście dla tego człowieka i dla innych. Nie bez znaczenia jest, że jest wyliczony jako pierwszy, bo na nim wyrastają inne grzechy jak „grzyby po deszczu”.

b) Przyczyny – zarzewiem tego grzechu jest grzech pierwszych rodziców, którzy chcieli jako pierwsi być mądrzejsi od Pana Boga i wypowiedzieli Mu swoje „Nie”. Często ludzie chcą być kimś w oczach innych, ponieważ mają kompleksy i chcą przez to otrzymać „immunitet nietykalności”. Prowadzi to do pogardzania bliźnimi. Zdobyte tytuły naukowe i stanowiska, często przyciągają kamery i flesze obiektywów a oddalają od Światłości świata – Jezusa i od innych ludzi.

c) Leczenie Jezusa – sprawdź siebie na ile Ty mówisz Bogu swemu Panu „Tak” i czy nie pogardzasz innymi myśląc, że jesteś kimś lepszym?

 

Wstęp

 

Kto z Was jest bez grzechu…?

Aby odwrócić się od naszych świństw i grzechów, jakże często wytykamy grzechy innych? Spowiadamy się z „grzechów cudzych”, oskarżamy, napiętnujemy, domagamy się sprawiedliwości, jesteśmy oburzeni… a Jezus „pisze nam nasze grzechy” i czeka na nasze nawrócenie.

Kobieta, którą do Niego przyprowadzono nie wypierała się, nie usprawiedliwiała, nie wskazywała nawet na innych, wspólników jej grzechów, nie twierdziła, że jest bez grzechu i dlatego doświadczyła miłosierdziaJ

Nie doświadczysz Miłosierdzia Bożego, jeśli będziesz stale twierdził, że nie masz grzechów.

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, albo ci, którzy się za zdrowych uważają, ale ci, którzy rozpoznali i uznali swoją chorobę za rzeczywistą chorobę”.

Jeśli twierdzisz że jesteś zdrowy, że masz „tylko lekki katar” i że jesteś bez grzechu, to niepotrzebny ci ani lekarz, ani Boże miłosierdzie…!:(

Maria Magdalena, czyli Maria z Magdali była naprawdę uzdrowiona przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Miłosiernego z 7 grzechów głównych t .j: pychy, chciwości, zazdrości, nieczystości, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, gniewu i lenistwa. Możesz to sprawdzić, bo opisane to jest w Ewangelii wg św. Łukasza 8, 1-3.

 

 

 

Instrukcja obsługi


Kochany Czytelniku!

Dostajesz do rąk i serca nowatorską powieść o życiu. Znajdziesz w niej samego siebie w perspektywie życia wielu innych ludzi, którzy pogubili się i o tym nie wiedzieli. Można żyć bez wartości i nie wiedzieć, że popełnia się zło. Jednak będzie też w tej książce o życiu wielu młodych, których Pan Jezus odnalazł w trudnych okolicznościach wydających się „bez wyjścia z doła”.

Moc Pana Jezusa Miłosiernego jest bezgraniczna i ocala nas od katastrofy przegrania życia. Teraz jest czas i konieczność zaglądnięcia do swego wnętrza – do „sanktuarium swej duszy”, aby przemyśleć i stwierdzić, czy nie zeszliśmy przypadkiem z drogi Jezusa. Mam nadzieję, że w tej książce zobaczysz sam siebie i Pan da Ci zdrowie i szczęście – świętośćJ

Nie znajdziesz tu typowego rachunku sumienia w formie pytań do poniższych grzechów ani do Przykazań Bożych, czy kościelnych! Cała ta powieść o życiu innych ludzi będzie Cię prowadziła i sam dokonasz przy współpracy z Duchem Świętym przeglądu technicznego własnej duszy.

Do każdego z grzechów jest taki plan: najpierw podam diagnozę, później przyczynę danego grzechu i w jaki sposób Pan Jezus Uzdrowiciel uwalnia z niego człowieka tzn. duszę i ciało. Będą zamieszczone świadectwa ludzi w jaki sposób uwikłali się w dany grzech – świadectwo przy diagnozie: będą też zamieszczone świadectwa ludzi, których Pan Jezus Miłosierny uwolnił od jakiegoś grzechu – to świadectwo będzie umieszczone przy leczeniu przez Jezusa. Przy niektórych grzechach nie będzie świadectw. Robię to po to, byś drogi Czytelniku mógł sam się przejrzeć, czy czasem nie jesteś uwikłany w jakiś grzech. Ta książka jest jak „lusterko”, w którym masz się przejrzeć na ile jesteś blisko Pana i w czym najbardziej jeszcze niedomagasz i nie radzisz sobie?

Życzę Ci miłej, dobrej i owocnej lektury oraz bliskości z Panem MiłosiernymJ

Szczęść Ci Boże