Kaz. na Śniadanie”- XXVI N – Ślepy jesteś ?

W XXVI Niedzielę Bóg jako strawę duchową podsuwa nam do przemyślenia tematykę dotyczącą bogactwa i biedy. Jaki styl życia jest preferowany przez Jezusa? Usłyszymy w Słowie Bożym o opływaniu w bogactwo. Ta tematyka jest przedstawiona we wszystkich trzech dzisiejszych czytaniach. Co człowiek zrobi gdy będzie bogaty? Jak się zachowa sam dla siebie, Boga i drugiego człowieka? Jacy na ten czas jesteśmy? Przemyślmy to będąc w łączności z Duchem Świętym jakie było nasze dotychczasowe postępowanie w powyższej kwestii. 

Czytaj dalej Kaz. na Śniadanie”- XXVI N – Ślepy jesteś ?

Kaz. na „Śniadanie”- XXV N. – „Pieniądze” ?

Drodzy w Jezusie naszym Panu!

W XXV Niedzielę usłyszymy Słowo Boże ustami Proroka Amosa o nieuczciwości, słowami św. Pawła o modlitwach za rządzących i słowami św. Łukasza o nieuczciwym rządcy, którego nieuczciwość a raczej roztropność Pan Jezus pochwalił. Wspólnym mianownikiem jak w działaniach matematycznych jest roztropność jako bardzo ważna cecha naszej osobowości. Na ile ja i Ty jesteśmy ludźmi roztropnymi? Niech Duch Święty pomaga nam dziś w tej duchowej analizie życia.

Czytaj dalej Kaz. na „Śniadanie”- XXV N. – „Pieniądze” ?

Kaz. na „Śniadanie” – XXIV N – „Wykluczam” innych ?

Drodzy! 

Dziś w XXIV Niedzielę usłyszymy o Miłosierdziu wobec Narodu Wybranego, który Bóg wyprowadza z Niewoli Egipskiej. Usłyszymy też słowami św. Pawła Apostoła o Miłosiernym Ojcu, który posłał swego Jedynego Syna Jezusa, aby wykupił – zrównoważył w imieniu grzeszników zło i oddał Siebie na Okup za Wszystkich. Ewangelista – św. Łukasz ukaże nam Miłosierdzie na przykładach: „Zaginionej owcy, Odnalezionej drachmy i Syna marnotrawnego”. Wsłuchujmy się w Głos Ducha Świętego w nas.

Czytaj dalej Kaz. na „Śniadanie” – XXIV N – „Wykluczam” innych ?

Kaz. na „Śniadanie” – XXIII N – Jestem WOLNY

Kochani w Panu Jezusie!

W XXIII Niedzielę zastanowimy się na czym polega prawdziwa mądrość pochodząca od Boga. Mądrość przejawia się przede wszystkim w Roztropności. Autor Księgi Mądrości wyjaśni nam, że niemożliwe jest rozstrzyganie spraw Bożych jeśli nie dajemy sobie rady po ludzku rozstrzygać proste – egzystencjalne sprawy. Najpierw więc występuje ludzki poziom myślenia a dopiero na nim można budować – myśleć i działać po Bożemu. 

Czytaj dalej Kaz. na „Śniadanie” – XXIII N – Jestem WOLNY

Kaz. na „Śniadanie” XXII N – Każdy jest GODNY

Kochani w Jezusie, naszym Jedynym Panu !

Spotykamy się z Panem w XXII Niedzielę. Dzisiejsze Słowo Boże ukazuje nam jak ważne jest spojrzenie na siebie samego w perspektywie prawdy. Zagrożeniem dla każdego jest popaść w pychę, bo ona zniekształca nas samych i również widzenie przez nas innych. Gdy jest ktoś pyszny to będzie „kaleczył” innych przez lekceważenie, deprecjonowanie godności, ignorancję. Prawda o nas samych nas wyzwala od popadnięcia w pychę lub fałszywą pokorę pozwalającą także na destrukcję osobowości swojej i innych. O tym za chwilę usłyszymy z Księgi Mądrości.

Czytaj dalej Kaz. na „Śniadanie” XXII N – Każdy jest GODNY

Kaz. na „Śniadanie” – XX N – Cierpiący Uczeń

Kochani w Jezusie!

Bycie chrześcijaninem kosztuje. Ta cena to trud przemiany samego siebie, trud powtarzania Bogu codziennie TAK – niech się stanie. Dziś troszkę z czytań poznamy postać Proroka Jeremiasza i nauczymy się postawy jaką winien mieć Uczeń Jezusa – każdy w Niego wierzący. 

Czytaj dalej Kaz. na „Śniadanie” – XX N – Cierpiący Uczeń

Kaz. na „Śniadanie” – XIX N – Zarabiamy Dobrem

Drodzy Siostry i Bracia!

Spotykamy się ponownie u Pana w świątyni w XIX Niedzielę. Cieszymy się z tego spotkania. Będziemy wsłuchiwać się nie tylko w Słowa Pana, ale też chcemy wsłuchiwać się w Głos Boga w nas i korygować nasze życie wypaczone często przez słabości i grzechy. Pan Jezus cieszy się z naszych codziennych zwycięstw nad złem w nas samych. Zarabiamy tym samym na Niebo.  Czytaj dalej Kaz. na „Śniadanie” – XIX N – Zarabiamy Dobrem