04. Grzechy Międzypokoleniowe

Moim zadaniem i głównym przesłaniem tej książki jest zwrócenie uwagi na te same zachowania grzeszne, których się nauczyliśmy od naszych dziadków, rodziców, krewnych i innych, co stanowi w naszych życiorysach „korzenie zła”. Po analizach poniższych wywiadów sami sprawdźcie jak jest w Waszych Rodzinach? Zwróciłem tylko uwagę na wg mnie najgorsze zło odziedziczone i nauczone przez naszych Pradziadów, Dziadów, Ojców i krewnych bliższych i dalszych. Szczęść Wam Boże w tych analizach i rachunkach sumienia

Św. Franciszku, św. Ojcze Pio, św. Janie od Krzyża, św. Janie Pawle 2, św. Tereso Wielka, św. Teresko z Lisieux, św. Faustynko prowadźcie moją rękę, Sługo Boża Wandziu Malczewska

 

Dodaj komentarz