03. Uczmy się raczej na błędach – grzechach innych i nie powielajmy ich w swoim i życiu innych sióstr i braci

„Uczmy się raczej na błędach – grzechach innych i nie powielajmy ich w swoim i życiu innych sióstr i braci”

Święty Papież Jan Paweł II pouczył nas podczas pielgrzymki w 1991 roku o grzechach i kryzysach w polskich rodzinach:

„Kryzys nie ominął rodziny, niestety kryzys nie ominął polskiej rodziny. Powoduje on tyle obrazy Boga, jest przyczyną wielu nieszczęść – zła, dlatego jest przedmiotem szczególnej wrażliwości i szczególnej troski Kościoła.

Za analizami, za opisami stoi zawsze żywy człowiek, tragedia jego serca, tragedia jego życia, tragedia jego powołania.

Rozwody, wysoka liczba rozwodów, trwałe konflikty w rodzinach, a także trwałe rozstania na wskutek wyjazdu jednego z małżonków za granicę.

Prócz tego dochodzi do zamykania się rodziny wokół własnych spraw, do jakiejś niezdolności otwarcia się na sprawy drugiego człowieka.

Zanika więź w rodzinach. Brakuje miłości między rodzicami i dziećmi…”[1]


[1] O zagrożeniach Rodziny, 03. 06. 1999 r., Kielce

 

Dodaj komentarz