Wstęp

 

Kto z Was jest bez grzechu…?

Aby odwrócić się od naszych świństw i grzechów, jakże często wytykamy grzechy innych? Spowiadamy się z „grzechów cudzych”, oskarżamy, napiętnujemy, domagamy się sprawiedliwości, jesteśmy oburzeni… a Jezus „pisze nam nasze grzechy” i czeka na nasze nawrócenie.

Kobieta, którą do Niego przyprowadzono nie wypierała się, nie usprawiedliwiała, nie wskazywała nawet na innych, wspólników jej grzechów, nie twierdziła, że jest bez grzechu i dlatego doświadczyła miłosierdziaJ

Nie doświadczysz Miłosierdzia Bożego, jeśli będziesz stale twierdził, że nie masz grzechów.

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, albo ci, którzy się za zdrowych uważają, ale ci, którzy rozpoznali i uznali swoją chorobę za rzeczywistą chorobę”.

Jeśli twierdzisz że jesteś zdrowy, że masz „tylko lekki katar” i że jesteś bez grzechu, to niepotrzebny ci ani lekarz, ani Boże miłosierdzie…!:(

Maria Magdalena, czyli Maria z Magdali była naprawdę uzdrowiona przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Miłosiernego z 7 grzechów głównych t .j: pychy, chciwości, zazdrości, nieczystości, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, gniewu i lenistwa. Możesz to sprawdzić, bo opisane to jest w Ewangelii wg św. Łukasza 8, 1-3.

 

 

 

Dodaj komentarz