Grzech odstępstwa od Kościoła i wejście w sektę

 

a) Objawy – Zacznę od tego, że każde działanie człowieka jest czymś podyktowane. Mam tu na myśli zarówno dobre jak i złe działanie. Dlaczego następuje odejście od wiary w Boga? Jest w Polsce groźna w swym działaniu sekta „Dzieci Boga”. Do niej też przystępują byli katolicy. Niestety na początku nikt z nich nie zdaje sobie sprawy w jakie „bagno” wchodzi! Guru i jego uczniowie wydają się bardzo życzliwi, sympatyczni otaczający troskliwą opieką. Ten sposób werbunku nazywa się „bombardowaniem miłością”. Następny etap po uzyskaniu od adeptów zaufania to „pranie mózgu – byłej moralności” , aby na jej miejsce wprowadzić nowe przepisy funkcjonujące wewnątrz grupy i powoli uczyć nowej doktryny. Po połknięciu przez adeptów tych przepisów i doktryn następuje dezintegracja osobowości adepta do tego stopnia, że już nie sam decyduje o sobie ale guru i jego przyboczni. Następuje „totalne posłuszeństwo” zarówno w słowach jak i w czynach. Nikt z zewnątrz nie ma możliwości kontaktu z adeptem. Jest wyalienowany ze świata zewnętrznego. Stwierdzają niektórzy, że w sekcie tej prawdopodobnie podaje się narkotyki, aby lepiej przebiegał proces uzależnienia od przywódcy jak również są nadużycia seksualne.

Ci, którzy są już na tym etapie zniewoleni przez przywódcę przekazują swoje majątki na rzecz sekty. Są to konta osobiste, samochody, domy i inne nieruchomości. Werbunek często odbywa się na ulicach, ale też przez organizowanie w szkołach pogadanek w celu nauki języków obcych jak również organizowanie kursów językowych za granicą np.: w Anglii itp.

b)Przyczyny – Jedną z nich jest osłabiona wiara przez brak praktyk religijnych. Inną jest złe potraktowanie przez księdza np.: na lekcji religii lub w kancelarii, czy w kościele i młody człowiek zamyka się w sobie i przestaje praktykować. Jeszcze inne motywy to złe świadectwo chrześcijan, załamanie po śmierci bliskiej osoby i inne powody, które trudno tu wymienić. Kiedy w przeszłości rozmawiałem ze Świadkami Jehowy wymieniali właśnie takie powody odejścia od Kościoła.J

c) Leczenie Jezusa – Terapia jest trudna i trwa latami, ale jest możliwy powrót do Kościoła. Jezus zawsze daje szansę na nawrócenie i cieszy się z powrotu do Kościoła. Mówi też Pan jako przestrogę dla tych, którzy są i trwają przy Panu: „Strzeżcie się fałszywych proroków… wilków przychodzących w owczych skórach…”(Mt 7,15)

 

Dodaj komentarz