Dla prawie świętych

Dla prawie Świętych

W dniu Wigilii Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata tj. 21. 11.

2009 roku przyszło oświecenie, aby podzielić się z Wami drodzy
Czytelnicy strony: www.grzechy.com możliwością kontemplacji
Pana Jezusa obecnego w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza!

Ta książeczka może być tylko dla niektórych bardzo użyteczna tzn.
myślę, że dla bardziej rozwiniętych duchowo!
Dlatego też nazwałem ją w podtytule „Przewodnik”, bo skoro ja
jako kleryk WSD Ducha Świętego w Bydgoszczy, a obecnie kapłan
Archidiecezji Częstochowskiej przygotowujący się do „Misji
Specjalnej” kiedyś i obecnie też spotykam się z Panem Jezusem
podczas Adoracji na kontemplowaniu woli Pana, to dlaczego ktoś
inny i to niekoniecznie kapłan – też może takie spotkanka
realizować w swoim życiu! Myślę, że przyczyni się ta książeczka dla
pożytku duchowego – wiecznego i doczesnego Czytelnika:)
„Iskrą od Pana Jezusa” do napisania tego przewodnika jest tym
razem Małgosia, która jest w Grupie Odnowy w Duchu Świętym, w
Częstochowie!
Ten „Duchowy Przewodnik” ukończyłem w dn. 14. 12. 2009 roku we
Wspomnienie Wielkiego Hiszpańskiego Mistyka św. Jana od Krzyża
na Chwałę i cześć dla naszego Pana Chrystusa Króla Wszechświata i
Jego Matki Maryi Niepokalanej oraz na pamiątkę wyzwolenia Dusz
z Czyśćca!

Netowy Pasterz Ks. Marek:)

 

Dodaj komentarz