Czekaj, czekaj Ziom:) – wiem czekanie jee zajetrudne…:(

Kolo KK w NAGRANIA – tam jee wywiadzik ze mną w RADIO:) – obsłuchaj se jak co, i pokumaj o co biega?

🙂 Nio i zaczęło się DZIAĆ:) Wiem, wiem, że muszę zacząć nie od Ciebie a od siebie:) Wiele Adwentów przetoczyło się już przez moje szybkie życie! Wiele razy musiałem czekać za czymś np. za otrzymaniem ocen w szkole; czekałem też wielokrotnie w kolejce za cukrem i fajkami w „Stanie Wojennym”! Czekałem też za decyzjami Głupich przełożonych; również czekałem kilka razy w „Sądzie”, bo występowałem w charakterze świadka, a swiadczyłem tylko na czyjąś korzyść mówiąc prawdę! Nio raz mi się poślizgneło i bylem w charakterze oskarżonego przez Głupiego przełożonego! Czekałem też w kolejce do spowiedzi świętej przez cale moje życie a cóż te Adwenty są w stosunku do czekania za Panem, aby przejął mnie do siebie tam w niebie???

Ziom nasz Jeremiasz gadkę nam dziś daje o Przyjściu Sprawiedliwego – Potomka Dawida! To czekanko jego i Ziomali Izraelitów spełniło się w czasie! I to już po ich przejściu do WIECZNOŚCI! Tę sprawiedliwość, o której gada Jeremiasz posiada Pan Sprawiedliwy i Miłosierny – Jezus mu na Imię:) Jer 33, 14-16

– Nasz Ziom – nawrócony przed Damaszkiem a Paweł mu na imię zapodaje nam Słowo o stawaniu się coraz lepszym i coraz bardziej świętym:) „- stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa”. 1 Tes 4, 2b

Pan nasz Jezus poucza przez św. Łukasza, abyśmy byli zawsze gotowi na Jego przyjście! Trza nabrać ducha i podnieś głowę, bo mamy już odkupienie dokonane przez Pana Jezusa i nie ma co się chować przed Nim! Trza stawać przed Nim w Prawdzie – Jego Prawdzie, a nie swojej, bo często ta nasza prawda jest fałszywą prawdą – kłamstwem! „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. Łk 21, 28 Pan dalej daje nam naukę o czujności, aby nie upadać i nie trwać w „bagnie grzechu”, ale daje też Swą Receptę – Modlić się Kolo trza, aby mieć nieustannego kontakta z Panem, to wtedy jak Przyjdzie do nas inaczej nie trza będzie se pękać i się Go lękać! „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym„. Łk 21, 36 Ziomalku przeżywajmy ten kolejny Adwent Spoko i z Panem i bądźmy też w porzo do innych, jakich nam Pan stawia na naszej nieraz „śliskiej DRODZE”!

Dodaj komentarz